Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và \(SC = a\sqrt 5 \). Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC).

Câu 686897: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và \(SC = a\sqrt 5 \). Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC).

Câu hỏi : 686897

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Kẻ \(BH \bot SO\) tại \(H\)

  Ta có: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{AC \bot SB}\\{AC \bot BD}\end{array} \Rightarrow AC \bot (SBD) \Rightarrow AC \bot BH} \right.\)

  Ta lại có: \(BH \bot SO \Rightarrow BH \bot (SAC) \Rightarrow d(B,(SAC)) = BH\)

  Ta có: \(SB = \sqrt {S{C^2} - B{C^2}}  = \sqrt {{{(a\sqrt 5 )}^2} - {a^2}}  = 2a\)

  Ta có: \(BH = \dfrac{1}{{\sqrt {\dfrac{1}{{S{B^2}}} + \dfrac{1}{{O{B^2}}}} }}\)

  Vậy \(d(B,(SAC)) = \dfrac{2}{3}a\).

  Ta có: DB cắt \((SAC)\) tại \(O\)

  \( \Rightarrow \dfrac{{d(D,(SAC))}}{{d(B,(SAC))}} = \dfrac{{DO}}{{BO}} = 1 \Rightarrow d(D,(SAC)) = d(B,(SAC)) = \dfrac{2}{3}a\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com