Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ba đường thẳng \({d_1}:y = x + 2\), \({d_2}:y = 3x + 2\) và \({d_3}:y = (4 - m)x + 1 + m\).

a) Vẽ các đường thẳng \({d_1}\), \({d_2}\) trong cùng một hệ trục tọa độ;

b) Tìm giao điểm \(A\) của hai đường thẳng \({d_1}\) và \({d_2}\);

c) Tìm giá trị của tham số \(m\) để đường thẳng \({d_3}\) đi qua điểm \(A\);

Câu 687008: Cho ba đường thẳng \({d_1}:y = x + 2\), \({d_2}:y = 3x + 2\) và \({d_3}:y = (4 - m)x + 1 + m\).

a) Vẽ các đường thẳng \({d_1}\), \({d_2}\) trong cùng một hệ trục tọa độ;

b) Tìm giao điểm \(A\) của hai đường thẳng \({d_1}\) và \({d_2}\);

c) Tìm giá trị của tham số \(m\) để đường thẳng \({d_3}\) đi qua điểm \(A\);

Câu hỏi : 687008

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vẽ đồ thị hàm số \(y = ax + b(a \ne 0)\)

Nếu \(b = 0\) ta có đường thẳng \(d:y = ax\) đi qua hai điểm \(O(0;0);A(1;a)\).

Nếu \(b \ne 0\) đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;b);B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\).

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Vẽ các đường thẳng \({d_1}\), \({d_2}\) trong cùng một hệ trục tọa độ;

  *\({d_1}:y = x + 2\)

  Cho \(x = 0 \Rightarrow y = 2\)

  \(y = 0 \Rightarrow x =  - 2\)

  Vậy đồ thị hàm số đi qua hai điểm \(B\left( {0;2} \right);C\left( { - 2;0} \right)\).

  \({d_2}:y = 3x + 2\)

  Cho \(x = 0 \Rightarrow y = 2\)

  \(y = 0 \Rightarrow x = \dfrac{{ - 2}}{3}\)

  Vậy  đồ thị hàm số đi qua hai điểm có toạ độ \(B\left( {0;2} \right);D\left( { - \dfrac{2}{3};0} \right)\).

  b) Nhận thấy đồ thị của hai hàm số đều đi qua điểm có toạ độ \(\left( {0;2} \right)\) nên giao điểm của 2 đường thẳng là \(A\left( {0;2} \right)\).

  c) Thay \(x = 0;y = 2\) vào hàm số đường thẳng \({d_3}:y = (4 - m)x + 1 + m\), ta có:

  \(\begin{array}{l}\left( {4 - m} \right).0 + 1 + m = 2\\1 + m = 2\\m = 1\end{array}\)

  Vậy với \(m = 1\) thì đồ thị hàm số đường thẳng \({d_3}:y = (4 - m)x + 1 + m\) đi qua \(A\left( {0;2} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com