Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = (m - 2)x + m - 1\)

a) Tìm \(m\) để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(2\).

b) Tìm \(m\) để đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(2\).

Câu 687009: Cho hàm số \(y = (m - 2)x + m - 1\)

a) Tìm \(m\) để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(2\).

b) Tìm \(m\) để đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(2\).

Câu hỏi : 687009
Phương pháp giải:

Xác định các điểm hàm số đi qua, sau đó thay vào và xác định \(m\).

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Hàm số \(y = (m - 2)x + m - 1\) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(2\) nên đồ thị đi qua điểm \(A\left( {2;0} \right)\)

  Thay \(x = 2;y = 0\) vào hàm số ta có:

  \(\left( {m - 2} \right).2 + m - 1 = 0\)

  \(\begin{array}{l}2m - 4 + m - 1 = 0\\3m = 5\\m = \dfrac{5}{3}\end{array}\)

  Vậy với \(m = \dfrac{5}{3}\) thì đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(2\).

  b) Hàm số \(y = (m - 2)x + m - 1\) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(2\)nên đồ thị đi qua điểm \(B\left( {0;2} \right)\)

  Thay \(x = 0;y = 2\) vào hàm số ta có:

  \(\begin{array}{l}\left( {m - 2} \right).0 + m - 1 = 2\\m = 3\end{array}\)

  Vậy với \(m = 3\)thì đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(2\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com