Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = (a - 1)x + a\) .

a) Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm  có tung độ bằng 2.

b) Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm  có hoành độ bằng -3.

c) Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị a tìm được ở câu a và b trên cùng hệ trục tọa độ Oxy. Từ đó tìm giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ được.

Câu 687010: Cho hàm số \(y = (a - 1)x + a\) .


a) Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm  có tung độ bằng 2.


b) Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm  có hoành độ bằng -3.


c) Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị a tìm được ở câu a và b trên cùng hệ trục tọa độ Oxy. Từ đó tìm giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ được.

Câu hỏi : 687010
Phương pháp giải:

Xác định các điểm hàm số đi qua, sau đó thay vào và xác định \(a\).

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)  Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 khi đó \(x = 0;y = 2\)

  Thay \(x = 0;y = 2\) vào đồ thị hàm số \(y = \left( {a - 1} \right)x + a\) ta được :

                                         (a -1).0 + a = 2

                                                         a = 2

  Vậy \(a = 2\).

  b) Vì đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm  có hoành độ bằng \( - 3\) khi đó \(x =  - 3;y = 0\)

  Thay x = -3; y = 0 vào đồ thị hàm số \(y = \left( {a - 1} \right)x + a\) ta được :

                                         (a – 1).(-3) + a = 0

                                         -3a + 3 + a = 0

                                            -2a + 3 = 0

                                                a = \(\dfrac{3}{2}\)

  Vậy a = \(\dfrac{3}{2}\)

  c) Với a = 2 khi đó y = x + 2.

             a = \(\dfrac{3}{2}\)khi đó y =  \(\dfrac{1}{2}\)x + 2

  Đồ thị của hàm số y = x + 2 là đường thẳng đi qua hai điểm A(0;2); B(-2;0).

  Đồ thị của hàm số y =  \(\dfrac{1}{2}\)x + 2 là đường thẳng đi qua hai điểm A(0;2); C(-4;0).

  Giao của hai đường thẳng trên là  A (0;2).

   

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com