Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 3,2 kW chuyển động với vận tốc 45 km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%, năng suất tỏa nhiệt của xăng là \(4,{6.10^7}\,\,J/kg\), khối lượng riêng của xăng là \(700\,\,kg/{m^3}\).

Câu 702788: Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 3,2 kW chuyển động với vận tốc 45 km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%, năng suất tỏa nhiệt của xăng là \(4,{6.10^7}\,\,J/kg\), khối lượng riêng của xăng là \(700\,\,kg/{m^3}\).

A. 100,62 km.

B. 63 km.

C. 45 km.

D. 54 km.

Câu hỏi : 702788
Phương pháp giải:

Hiệu suất của động cơ nhiệt: \(H = \dfrac{A}{Q}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khối lượng xăng được sử dụng là:

  \(m = \rho .V = {700.2.10^{ - 3}} = 1,4\,\,\left( {kg} \right)\)

  Nhiệt lượng do xăng tỏa ra là:

  \(Q = m.q = 1,4.4,{6.10^7} = 64,{4.10^6}\,\,\left( J \right)\)

  Công có ích của động cơ là:

  \(A = H.Q = 0,25.64,{4.10^6} = 16,{1.10^6}\,\,\left( J \right)\)

  Thời gian xe chuyển động là:

  \(t = \dfrac{A}{P} = \dfrac{{16,{{1.10}^6}}}{{3,{{2.10}^3}}} = 5031,25\,\,\left( s \right)\)

  Quãng đường xe chuyển động được là:

  \(s = v.t = 12,5.5031,25 \approx {63.10^3}\,\,\left( m \right) = 63\,\,\left( {km} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com