Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω. Tại thời điểm\({t_0} = 0,\) vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật thỏa mãn v = −ωx lần thứ 5. Lấy\({\pi ^2} = 10.\) Chu kì dao động của vật là

Câu 703284: Một vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω. Tại thời điểm\({t_0} = 0,\) vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật thỏa mãn v = −ωx lần thứ 5. Lấy\({\pi ^2} = 10.\) Chu kì dao động của vật là

A. 0,4 s.

B. 0,2 s.

C. 0,8 s.

D. 0,6 s.

Câu hỏi : 703284
Phương pháp giải:

Từ mối quan hệ vuông pha giữa x và v tìm độ lớn li độ thỏa mãn \(v =  - \omega x\)

Tính từ thời điểm ban đầu, xác định thời điểm lần thứ 5 thỏa mãn \(v =  - \omega x\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(v =  - \omega x \Rightarrow {\omega ^2}\left( {{A^2} - {x^2}} \right) = {\omega ^2}{x^2} \Rightarrow \left| x \right| = \dfrac{A}{{\sqrt 2 }}\) và v trái dấu x.

  Lần thứ thứ 5 \(v =  - \omega x\)là tại \(x = \dfrac{A}{{\sqrt 2 }} \downarrow  \Rightarrow \alpha  = 4\pi  + \dfrac{\pi }{2} + \dfrac{\pi }{4}\)

  \( \Rightarrow t = 2T + \dfrac{T}{4} + \dfrac{T}{8} = 0,95\left( s \right) \Rightarrow T = 0,4\left( s \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com