Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc li độ vào thời gian của hai chất điểm dao động điều hòa. Độ lệch pha của hai dao động tại thời điểm ban đầu t = 0 bằng

Câu 703710: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc li độ vào thời gian của hai chất điểm dao động điều hòa. Độ lệch pha của hai dao động tại thời điểm ban đầu t = 0 bằng

A. \(\dfrac{\pi }{5}.\)

B. \(\dfrac{{3\pi }}{{10}}.\)

C. \(\dfrac{\pi }{4}.\)

D. \(\dfrac{\pi }{3}.\)

Câu hỏi : 703710
Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc đồ thị xác định mối quan hệ giữa chu kì của các chất điểm dao động điều hòa.

Sử dụng góc quét tìm pha ban đầu của dao động 1.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại giao điểm thứ nhất đến giao điểm thứ 3 có:

  \(\dfrac{3}{4}{T_1} = \dfrac{5}{4}{T_2} \Rightarrow {\omega _1} = \dfrac{3}{5}{\omega _2}\)

  Tại \(t = 0\) thì \({\varphi _2} =  - \dfrac{\pi }{2}\)

  Xét từ \(t = 0\) đến giao điểm thứ nhất mất thời gian t:

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{\alpha _1} = {\omega _1}t\\{\alpha _2} = {\omega _2}.t = \dfrac{\pi }{2}\end{array} \right. \Rightarrow \dfrac{{{\alpha _1}}}{{{\alpha _2}}} = \dfrac{{{\omega _1}}}{{{\omega _2}}}\\ \Leftrightarrow \dfrac{{{\alpha _1}}}{{\dfrac{\pi }{2}}} = \dfrac{3}{5} \Rightarrow {\alpha _1} = \dfrac{{3\pi }}{{10}}\left( {rad} \right)\end{array}\)

  \( \Rightarrow {\varphi _1} =  - \dfrac{{3\pi }}{{10}} \Rightarrow \Delta \varphi  = \dfrac{\pi }{2} - \dfrac{{3\pi }}{{10}} = \dfrac{\pi }{5}\left( {rad} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com