Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho parabol (P): \(y =  - {x^2}\) và đường thẳng (d): \(y =  - 3x + 2\).

Câu 704075: Cho parabol (P): \(y =  - {x^2}\) và đường thẳng (d): \(y =  - 3x + 2\).

Câu hỏi : 704075

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a. Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.

  * Vẽ (P)

  Ta có bảng giá trị sau:

  \( \Rightarrow \) Đồ thị hàm số là đường cong parabol đi qua các điểm \(O\,\left( {0;0} \right);A\left( { - 2; - 4} \right);\,\,B\left( { - 1; - 1} \right);C\left( {1; - 1} \right);\,\,D\left( {2; - 4} \right)\)

  Hệ số \(a =  - 1 < 0\) nên parabol có bề cong hướng xuống. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng.

  * Vẽ (d)

  Ta có bảng giá trị sau:

  \( \Rightarrow \) Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua các điểm \(E\left( {0;2} \right);C\left( {1; - 1} \right)\)

  Ta vẽ được đồ thị hàm số \(y =  - {x^2}\) và \(y =  - 3x + 2\) như sau:

  b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

  Phương trình hoành độ giao điểm của hàm số (P) và (d) là:

  \(\begin{array}{l} - {x^2} =  - 3x + 2\\ \Leftrightarrow  - {x^2} + 3x - 2 = 0\\ \Leftrightarrow  - {x^2} + x + 2x - 2 = 0\\ \Leftrightarrow  - x\left( {x - 1} \right) + 2\left( {x - 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( { - x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2 \Rightarrow y =  - 4\\x = 1 \Rightarrow y =  - 1\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy tọa độ giao điểm của hai hàm số (P) và (d) là \(C\left( {1; - 1} \right)\) và \(D\left( {2; - 4} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com