Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30m và chiều rộng là 20m. Bác Năm làm một lối đi cho khu vườn như hình vẽ (phần tô đậm).

a) Hãy viết biểu thức (thu gọn) theo x và y biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn.

b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn khi x = 2,4 m và y = 1,8 m.

Câu 704077: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30m và chiều rộng là 20m. Bác Năm làm một lối đi cho khu vườn như hình vẽ (phần tô đậm).

a) Hãy viết biểu thức (thu gọn) theo x và y biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn.

b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn khi x = 2,4 m và y = 1,8 m.

Câu hỏi : 704077

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Gọi các phần còn lại lần lượt là A và B như hình vẽ.

  Biểu thức biểu thị cạnh còn thiếu của A là: \(20 - y\)

  Biểu thức biểu thị diện tích phần A là: \({S_A} = 15\left( {20 - y} \right) = 300 - 15y\)

  Biểu thức biểu thị cạnh còn thiếu của B là: \(30 - 15 - x = 15 - x\)

  Biểu thức biểu thị tích phần B là \({S_B} = 20.\left( {15 - x} \right) = 300 - 20x\)

  Vậy biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của khu vườn là:

  \(S = {S_A} + {S_B} = 300 - 15y + 300 - 20x = 600 - 15y - 20x\)

  b) Thay \(x = 2,4\) và \(y = 1,8\) vào S, ta được:

  \(S = 600 - 15.1,8 - 20.2,4 = 525\left( {{m^2}} \right)\)

  Vậy diện tích phần còn lại của khu vườn khi x = 2,4m và y = 1,8m là \(525{m^2}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com