Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cửa hàng xe máy điện cung cấp gói thuê pin theo tháng cho khách hàng dưới hai hình thức như sau:

+) Gói linh hoạt. mức giá là 189000 đồng/tháng, cho phép xe di chuyển tối đa \(400{\rm{\;km}}\).

Nếu vượt số ki-1ô-mét này, người dùng sẽ trả thêm 374 đồng cho mỗi ki-lô-mét vượt.

+) Gói cố định: mức giá là 350000 đồng/tháng, không giới hạn số kí-lô-mét di chuyển.

Trung bình mỗi tháng anh Tâm di chuyển \(800{\rm{\;km}}\) bằng xe máy điện. Hỏi anh Tâm nên thuê pin theo hình thức nào thì tiết kiệm hơn? Và tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Câu 704078: Một cửa hàng xe máy điện cung cấp gói thuê pin theo tháng cho khách hàng dưới hai hình thức như sau:

+) Gói linh hoạt. mức giá là 189000 đồng/tháng, cho phép xe di chuyển tối đa \(400{\rm{\;km}}\).

Nếu vượt số ki-1ô-mét này, người dùng sẽ trả thêm 374 đồng cho mỗi ki-lô-mét vượt.

+) Gói cố định: mức giá là 350000 đồng/tháng, không giới hạn số kí-lô-mét di chuyển.

Trung bình mỗi tháng anh Tâm di chuyển \(800{\rm{\;km}}\) bằng xe máy điện. Hỏi anh Tâm nên thuê pin theo hình thức nào thì tiết kiệm hơn? Và tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Câu hỏi : 704078

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Số tiền anh Tâm phải trả 1 tháng nếu sử dụng gói linh hoạt là:

  \(189\,000 + \,\left( {800 - 400} \right).374 = 338\,\,600\) đồng/tháng.

  Vậy nếu sử dụng gói linh hoạt thì anh Tâm sẽ tiết kiệm được: \(350\,000 - 338\,600 = 11\,400\) (đồng).

  Vậy anh Tâm nên sử dụng gói linh hoạt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com