Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lúc 7 giờ sáng, một xe máy xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi về hướng Biên Hòa với tốc độ trung bình 40km/giờ. Sau đó 15 phút, một ô tô xuất phát từ Biên Hòa đi về hướng Thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ trung binh 60 km/giờ. Biết rằng Thành phố Hồ Chí Minh cách Biên Hòa 40km.

- Gọi \(f(t) = at + b,(t \ge 0)\) là hàm số biểu diễn khoảng cách của xe máy so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được \(t\) giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút.

- Gọi \(g(t) = ct + d,\left( {0 \le t \le \dfrac{2}{3}} \right)\) là hàm số biểu diễn khoảng cách của ô tô so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được \(t\) giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút.

a) Tìm các hệ số \(a,b,c,d\).

b) Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp nhau cách Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 704080: Lúc 7 giờ sáng, một xe máy xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đi về hướng Biên Hòa với tốc độ trung bình 40km/giờ. Sau đó 15 phút, một ô tô xuất phát từ Biên Hòa đi về hướng Thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ trung binh 60 km/giờ. Biết rằng Thành phố Hồ Chí Minh cách Biên Hòa 40km.

- Gọi \(f(t) = at + b,(t \ge 0)\) là hàm số biểu diễn khoảng cách của xe máy so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được \(t\) giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút.

- Gọi \(g(t) = ct + d,\left( {0 \le t \le \dfrac{2}{3}} \right)\) là hàm số biểu diễn khoảng cách của ô tô so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được \(t\) giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút.

a) Tìm các hệ số \(a,b,c,d\).

b) Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp nhau cách Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu hỏi : 704080

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Đổi 15 phút = \(\dfrac{1}{4}\)giờ

  Khoảng cách của xe máy so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được \(t\)giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút là:

  \(f(t) = 40\left( {t + \dfrac{1}{4}} \right) = 40t + 10,(t \ge 0)\)

  Khoảng cách của ô tô so với Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi được \(t\) giờ kể từ lúc 7 giờ 15 phút là:

  \(g(t) = 40 - 60t,\left( {0 \le t \le \dfrac{2}{3}} \right)\)

  Vậy \(a = 40;\,\,b = 10;\,\,c =  - 60 &  & ;\,\,d = 40.\)

  b) Hai xe gặp nhau khi và chỉ khi: \(40t + 10 = 40 - 60t \Leftrightarrow 100t = 30 \Leftrightarrow t = \dfrac{3}{{10}}\)(thỏa mãn)

  Đổi \(\dfrac{3}{{10}}\)giờ = 18 phút

  Thời điểm 2 xe gặp nhau là: 7 giờ 15 phút + 18 phút = 7 giờ 33 phút

  Vị trí gặp cách Thành phố Hồ Chí Minh là: \(40 - 60.\dfrac{3}{{10}} = 22\)(km)

  Vậy 2 xe gặp nhau lúc 7 giờ 33 phút, cách Thành phố Hồ Chí Minh 22km.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com