Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \(\dfrac{{{\rm{cos}}\alpha  + {\rm{sin}}\alpha }}{{{\rm{cos}}\alpha  - {\rm{sin}}\alpha }} = 3\), giá trị của \({\rm{tan}}\alpha \) bằng

Câu 704457: Biết \(\dfrac{{{\rm{cos}}\alpha  + {\rm{sin}}\alpha }}{{{\rm{cos}}\alpha  - {\rm{sin}}\alpha }} = 3\), giá trị của \({\rm{tan}}\alpha \) bằng

A. 2.

B. \(\dfrac{1}{2}\).

C. 1.

D. 3.

Câu hỏi : 704457

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét \(\dfrac{{{\rm{cos}}\alpha  + {\rm{sin}}\alpha }}{{{\rm{cos}}\alpha  - {\rm{sin}}\alpha }} = 3 \Leftrightarrow \dfrac{{1 + \dfrac{{{\rm{sin}}\alpha }}{{{\rm{cos}}\alpha }}}}{{1 - \dfrac{{{\rm{sin}}\alpha }}{{{\rm{cos}}\alpha }}}} = 3 \Leftrightarrow \dfrac{{1 + {\rm{tan}}\alpha }}{{1 - {\rm{tan}}\alpha }} = 3 \Leftrightarrow 1 + {\rm{tan}}\alpha  = 3 - 3{\rm{tan}}\alpha  \Leftrightarrow {\rm{tan}}\alpha  = \dfrac{1}{2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com