Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \({\rm{cos}}\alpha  =  - \dfrac{{12}}{{13}}\) và \( - \pi  < \alpha  <  - \dfrac{\pi }{2}\). Giá trị của \({\rm{sin}}\alpha \) là

Câu 704462: Cho \({\rm{cos}}\alpha  =  - \dfrac{{12}}{{13}}\) và \( - \pi  < \alpha  <  - \dfrac{\pi }{2}\). Giá trị của \({\rm{sin}}\alpha \) là

A. \(\dfrac{5}{{13}}\).

B. \(\dfrac{5}{{\sqrt {13} }}\).

C. \( - \dfrac{5}{{13}}\).

D. \( - \dfrac{5}{{\sqrt {13} }}\).

Câu hỏi : 704462

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha  + {\rm{si}}{{\rm{n}}^2}\alpha  = 1\)

  \( \Leftrightarrow {\rm{si}}{{\rm{n}}^2}\alpha  = 1 - {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha  \Leftrightarrow {\rm{si}}{{\rm{n}}^2}\alpha  = 1 - {\left( { - \dfrac{{12}}{{13}}} \right)^2} = \dfrac{{25}}{{169}} \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{\rm{sin}}\alpha  = \dfrac{5}{{13}}}\\{{\rm{sin}}\alpha  =  - \dfrac{5}{{13}}}\end{array}} \right.\)

  Mặt khác, do \( - \pi  < \alpha  <  - \dfrac{\pi }{2} \Rightarrow  - 1 < {\rm{sin}}\alpha  < 0\)

  Suy ra: \({\rm{sin}}\alpha  =  - \dfrac{5}{{13}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com