Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \({\rm{tan}}a =  - 3\) với \(\dfrac{\pi }{2} < a < \pi \). Tính \({\rm{cos}}a\)

Câu 704465: Cho \({\rm{tan}}a =  - 3\) với \(\dfrac{\pi }{2} < a < \pi \). Tính \({\rm{cos}}a\)

A. \({\rm{cos}}a = \dfrac{{\sqrt {10} }}{{10}}\).

B. \({\rm{cos}}a =  - \dfrac{{\sqrt {10} }}{{10}}\).

C. \({\rm{cos}}a = \dfrac{1}{{10}}\).

D. \({\rm{cos}}a =  - \dfrac{1}{{10}}\).

Câu hỏi : 704465

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({\rm{ta}}{{\rm{n}}^2}\alpha  + 1 = \dfrac{1}{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }}\)

  \( \Leftrightarrow {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha  = \dfrac{1}{{{\rm{ta}}{{\rm{n}}^2}\alpha  + 1}}\)

  \( \Leftrightarrow {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha  = \dfrac{1}{{{{( - 3)}^2} + 1}} = \dfrac{1}{{10}} \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{\rm{cos}}\alpha  = \dfrac{{\sqrt {10} }}{{10}}}\\{{\rm{cos}}\alpha  =  - \dfrac{{\sqrt {10} }}{{10}}}\end{array}} \right.\)

  Mặt khác, do \(\dfrac{\pi }{2} < \alpha  < \pi  \Rightarrow  - 1 < {\rm{cos}}\alpha  < 0\).

  Suy ra: \({\rm{cos}}\alpha  =  - \dfrac{{\sqrt {10} }}{{10}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com