Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \({\rm{tan}}x =  - 2\). Tính giá trị \({\rm{cos}}2x,{\rm{sin}}2x\)

Câu 704471: Cho \({\rm{tan}}x =  - 2\). Tính giá trị \({\rm{cos}}2x,{\rm{sin}}2x\)

Câu hỏi : 704471

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\dfrac{1}{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x}} = 1 + {\rm{ta}}{{\rm{n}}^2}x \Leftrightarrow {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x = \dfrac{1}{{1 + {\rm{ta}}{{\rm{n}}^2}x}} = \dfrac{1}{5} \Leftrightarrow {\rm{cos}}x =  \pm \dfrac{{\sqrt 5 }}{5}\)

  Ta có: \({\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x = \dfrac{{1 + {\rm{cos}}2x}}{2} \Leftrightarrow {\rm{cos}}2x = 2{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x - 1 = 2\). \(\dfrac{1}{5} - 1 =  - \dfrac{3}{5}\)

  Ta có:

  Với \({\rm{cos}}x = \dfrac{{\sqrt 5 }}{5} \Rightarrow {\rm{sin}}x = {\rm{cos}}x \cdot {\rm{tan}}x =  - \dfrac{{2\sqrt 5 }}{5}\)

  Với \({\rm{cos}}x =  - \dfrac{{\sqrt 5 }}{5} \Rightarrow {\rm{sin}}x = {\rm{cos}}x \cdot {\rm{tan}}x = \dfrac{{2\sqrt 5 }}{5}\)

  \( \Rightarrow {\rm{sin}}2x = 2{\rm{sin}}x{\rm{cos}}x =  - 2 \cdot \dfrac{{\sqrt 5 }}{5} \cdot \dfrac{{2\sqrt 5 }}{5} =  - \dfrac{4}{5}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com