Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \({\rm{cot}}x =  - 2\). Tính \(D = \dfrac{{{\rm{sin}}x - {\rm{sin}}2x}}{{{\rm{cos}}2x - {\rm{cos}}x + 1}}\)

Câu 704472: Cho \({\rm{cot}}x =  - 2\). Tính \(D = \dfrac{{{\rm{sin}}x - {\rm{sin}}2x}}{{{\rm{cos}}2x - {\rm{cos}}x + 1}}\)

Câu hỏi : 704472

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(D = \dfrac{{{\rm{sin}}x - {\rm{sin}}2x}}{{{\rm{cos}}2x - {\rm{cos}}x + 1}} = \dfrac{{{\rm{sin}}x - 2{\rm{sin}}x{\rm{cos}}x}}{{2{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x - 1 - {\rm{cos}}x + 1}}\)

  \( = \dfrac{{{\rm{sin}}x\left( {1 - 2{\rm{cos}}x} \right)}}{{{\rm{cos}}x\left( {2{\rm{cos}}x - 1} \right)}} =  - \dfrac{{{\rm{sin}}x}}{{{\rm{cos}}x}} =  - {\rm{tan}}x\)

  Lại có: \({\rm{tan}}x \cdot {\rm{cot}}x = 1 \Leftrightarrow  - {\rm{tan}}x \cdot {\rm{cot}}x =  - 1\)

  \( \Rightarrow D =  - {\rm{tan}}x = \dfrac{{ - 1}}{{{\rm{cot}}x}} = \dfrac{1}{2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com