Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \({\rm{tan}}\alpha  = 3\). Tính giá trị của biểu thức \(A = \dfrac{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha  - 3{\rm{sin}}\alpha {\rm{cos}}\alpha }}{{{\rm{si}}{{\rm{n}}^2}\alpha  + 1}}\)

Câu 704476: Cho \({\rm{tan}}\alpha  = 3\). Tính giá trị của biểu thức \(A = \dfrac{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha  - 3{\rm{sin}}\alpha {\rm{cos}}\alpha }}{{{\rm{si}}{{\rm{n}}^2}\alpha  + 1}}\)

Câu hỏi : 704476

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(A = \dfrac{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha  - 3{\rm{sin}}\alpha {\rm{cos}}\alpha }}{{{\rm{si}}{{\rm{n}}^2}\alpha  + 1}} = \dfrac{{\dfrac{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }}{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }} - 3\dfrac{{{\rm{sin}}\alpha {\rm{cos}}\alpha }}{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }}}}{{\dfrac{{{\rm{si}}{{\rm{n}}^2}\alpha }}{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }} + \dfrac{1}{{{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }}}}\)

  \( = \dfrac{{1 - 3{\rm{tan}}\alpha }}{{{\rm{ta}}{{\rm{n}}^2}\alpha  + {\rm{ta}}{{\rm{n}}^2}\alpha  + 1}} = \dfrac{{1 - 3{\rm{tan}}\alpha }}{{2{\rm{ta}}{{\rm{n}}^2}\alpha  + 1}}\)

  Vậy \(M = \dfrac{{1 - 3{\rm{tan}}\alpha }}{{2{\rm{ta}}{{\rm{n}}^2}\alpha  + 1}} = \dfrac{{1 - 3.3}}{{{{2.3}^2} + 1}} =  - \dfrac{8}{{19}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com