Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chứng minh rằng \(\cot x + \dfrac{{\sin x}}{{1 + \cos x}} = \dfrac{1}{{\sin x}}\) với \(x \ne k\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

Câu 704802: Chứng minh rằng \(\cot x + \dfrac{{\sin x}}{{1 + \cos x}} = \dfrac{1}{{\sin x}}\) với \(x \ne k\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

Câu hỏi : 704802

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\cot x + \dfrac{{\sin x}}{{1 + \cos x}}\)

  ĐK: \(\left\{ \begin{array}{l}\sin x \ne 0\\\cos x \ne  - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne k\pi \\x \ne \pi  + k2\pi \end{array} \right. \Rightarrow x \ne k\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

  \( \Rightarrow \cot x + \dfrac{{\sin x}}{{1 + \cos x}} = \dfrac{{\cos x}}{{\sin x}} + \dfrac{{\sin x}}{{1 + \cos x}} = \dfrac{{\cos x\left( {1 + \cos x} \right) + {{\sin }^2}x}}{{\sin x\left( {1 + \cos x} \right)}}\)

  \( = \dfrac{{\cos x + {{\cos }^2}x + {{\sin }^2}x}}{{\sin x\left( {1 + \cos x} \right)}} = \dfrac{{1 + \cos x}}{{\sin x\left( {1 + \cos x} \right)}} = \dfrac{1}{{\sin x}}\) với \(x \ne k\pi ,k \in \mathbb{Z}\). (đpcm)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com