Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y = 2\\\dfrac{3}{2}x + y = 2\end{array} \right.\). Nhận xét nào dưới đây đúng?

Câu 704810: Cho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y = 2\\\dfrac{3}{2}x + y = 2\end{array} \right.\). Nhận xét nào dưới đây đúng?

A. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất

B. Hệ phương trình có vô số nghiệm

C. Hệ phương trình vô nghiệm

D. Hệ phương trình có hai nghiệm

Câu hỏi : 704810

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số và kết luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y = 2\\\dfrac{3}{2}x + y = 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3x + 2y = 2\\3x + 2y = 4\end{array} \right.\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{(1)}\\{(2)}\end{array}\)

  Lấy (1) – (2) ta được: \(0 =  - 2\) (vô lý)

  Vậy hệ phương trình vô nghiệm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com