Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải bất phương trình \(\dfrac{{\left( {x - 3} \right)\left( {x + 2} \right)}}{{{x^2} - 1}} \ge 1\)

Câu 709021: Giải bất phương trình \(\dfrac{{\left( {x - 3} \right)\left( {x + 2} \right)}}{{{x^2} - 1}} \ge 1\)

Câu hỏi : 709021

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Chuyển vế, quy đồng và lập bảng xét dấu.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\dfrac{{\left( {x - 3} \right)\left( {x + 2} \right)}}{{{x^2} - 1}} \ge 1 \Leftrightarrow \dfrac{{\left( {x - 3} \right)\left( {x + 2} \right)}}{{{x^2} - 1}} - 1 \ge 0 \Leftrightarrow \dfrac{{ - x - 5}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}} \ge 0\)

  Đặt \(VT = \dfrac{{ - x - 5}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}\)

  Ta có: \( - x - 5 = 0 \Leftrightarrow x =  - 5;\,\,x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1;\,\,x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  - 1\)

  Bảng xét dấu:

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(S = \left\{ {x|x <  - 5\,\,hoac\,\, - 1 < x < 1} \right\}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com