Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng \(340\;{\rm{mm}}\). (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 709708: Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng \(340\;{\rm{mm}}\). (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu hỏi : 709708

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Sau 2,35 phút ( \( = 141\) giây), số vòng mà bánh xe thực hiện được là: \(\dfrac{{141.25}}{{10}} = 352,5\) vòng.

  Bán kính bánh xe: \(R = 340\;{\rm{mm}} = 0,34\;{\rm{m}}\).

  Quãng đường mà người đi xe đạp thực hiện được sau 2,35 phút là:

  \(352,5.2\pi R = 352,5.2\pi .0,34 = \dfrac{{2397}}{{10}}\pi  \approx 753,04(\;{\rm{m}}){\rm{.}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com