Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(f\left( x \right) = 6{x^3} - 21{x^2} + 20x + 1\) trên đoạn \(\left[ {1;4} \right]\) bằng

Câu 710336: Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(f\left( x \right) = 6{x^3} - 21{x^2} + 20x + 1\) trên đoạn \(\left[ {1;4} \right]\) bằng

A. \(\dfrac{{34}}{9}\).

B. 6 .

C. \(\dfrac{{61}}{9}\).

D. 129 .

Câu hỏi : 710336
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}f\left( x \right) = 6{x^3} - 21{x^2} + 20x + 1\\ \Rightarrow f'\left( x \right) = 18{x^2} - 42x + 20 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{2}{3} \notin \left[ {1,4} \right]\\x = \dfrac{5}{3} \in \left[ {1,4} \right]\end{array} \right.\end{array}\)

  Ta có \(f\left( 1 \right) = 6,f\left( 4 \right) = 129,f\left( {\dfrac{5}{3}} \right) = \dfrac{{34}}{9}\)

  \( \Rightarrow {f_{\min }} = \dfrac{{34}}{9}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com