Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số đa thức bậc bốn \(y = f(x)\) có bảng biến thiên như sau

Số điểm cực trị của hàm số \(g(x) = \left( {{x^3} - x} \right){[f(x + 1)]^2}\) là:

Câu 710619: Cho hàm số đa thức bậc bốn \(y = f(x)\) có bảng biến thiên như sau

Số điểm cực trị của hàm số \(g(x) = \left( {{x^3} - x} \right){[f(x + 1)]^2}\) là:

Câu hỏi : 710619
Phương pháp giải:

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Từ bảng biến thiên ta thấy rằng \(f(x) = 0\) có 4 nghiệm phân biệt, gọi 4 nghiệm đó lần lượt là \({x_1},{x_2},{x_3},{x_4}\) với \({x_1} <  - 1 < {x_2} < 0 < {x_3} < 1 < {x_4}\). Khi đó:

  $\(g(x) = \left( {{x^3} - x} \right){\left[ {a\left( {x + 1 - {x_1}} \right)\left( {x + 1 - {x_2}} \right)\left( {x + 1 - {x_3}} \right)\left( {x + 1 - {x_4}} \right)} \right]^2}({\rm{ v?i }}a > 0{\rm{ )}}{\rm{. }}\)$

  Ta có \(g(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{ {0; \pm 1;{x_1} - 1;{x_2} - 1;{x_3} - 1;{x_4} - 1} \right\}\), trong đó \({x_1} - 1,{x_2} - 1,{x_3} - 1,{x_4} - 1\) là các nghiệm kép. Ta có bảng biến thiên của \(g(x)\) như sau:

  Vậy \(g(x)\) có 10 điểm cực trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com