Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét hàm số bậc bốn \(y = f\left( x \right)\) có \(f\left( { - 1} \right) =  - 5\). Hàm số \(y = f'\left( x \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty \,;\, + \infty } \right)\), \(f'\left( 4 \right) = 0\) và \(f'\left( { - 1} \right) = a\). Có bao nhiêu số nguyên \(a \in \left( { - 100\,;\,0} \right)\) sao cho ứng với mỗi \(a\), hàm số \(y = \left| {f\left( x \right) + \dfrac{5}{{{x^2}}}} \right|\) có đúng \(3\) điểm cực trị thuộc khoảng \(\left( { - 1\,;\, + \infty } \right)\)?

Câu 711043: Xét hàm số bậc bốn \(y = f\left( x \right)\) có \(f\left( { - 1} \right) =  - 5\). Hàm số \(y = f'\left( x \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty \,;\, + \infty } \right)\), \(f'\left( 4 \right) = 0\) và \(f'\left( { - 1} \right) = a\). Có bao nhiêu số nguyên \(a \in \left( { - 100\,;\,0} \right)\) sao cho ứng với mỗi \(a\), hàm số \(y = \left| {f\left( x \right) + \dfrac{5}{{{x^2}}}} \right|\) có đúng \(3\) điểm cực trị thuộc khoảng \(\left( { - 1\,;\, + \infty } \right)\)?

A. 9.

B. 89.

C. 10.

D. 90.

Câu hỏi : 711043
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét hàm số \(g\left( x \right) = f\left( x \right) + \dfrac{5}{{{x^2}}}\)\( \Rightarrow \)\(g'\left( x \right) = f'\left( x \right) - \dfrac{{10}}{{{x^3}}}\).

  Từ giả thiết suy ra đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) như hình vẽ.

  Ta có: \(g\left( x \right) = 0\)\( \Leftrightarrow \)\(f\left( x \right) =  - \dfrac{5}{{{x^2}}}\)\( \Leftrightarrow \)\(\left[ \begin{array}{l}x = b\\x = c\end{array} \right.\).

  Từ giả thiết suy ra đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ.

  Ta có: \(g'\left( x \right) = 0\)\( \Leftrightarrow \)\(f'\left( x \right) = \dfrac{{10}}{{{x^3}}}\).

  Do đó yêu cầu bài toán\( \Leftrightarrow \)Phương trình \(f'\left( x \right) = \dfrac{{10}}{{{x^3}}}\) có nghiệm duy nhất trên khoảng \(\left( { - 1\,;\, + \infty } \right)\)

  \( \Leftrightarrow \)\(a \ge  - 10\).

  Do \(a\) nguyên thuộc khoảng \(\left( { - 100\,;\,0} \right)\) nên \(a \in \left\{ { - 10\,;\, - 9\,;\,...\,;\, - 1} \right\}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com