Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu thức: \(P = 2\sqrt y  - y\) (với \(y \ge 0\)). So sánh \(P\) với 1.  

Câu 711135: Cho biểu thức: \(P = 2\sqrt y  - y\) (với \(y \ge 0\)). So sánh \(P\) với 1.  

A. \(P \le 1\)

B. \(P \ge 1\)

C. \(P > 1\)

D. \(P = 1\)

Câu hỏi : 711135

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Xét hiệu \(P - 1\) rồi so sánh với 0.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét hiệu: \(P - 1 = 2\sqrt y {\rm{\;}} - y - 1 = {\rm{\;}} - \left( {y - 2\sqrt y {\rm{\;}} + 1} \right) = {\rm{\;}} - {\left( {\sqrt y {\rm{\;}} - 1} \right)^2} \le 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall y \ge 0\)

  \( \Rightarrow P \le 1.\)

  Vậy \(P \le 1.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com