Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Sinh đề số 1

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 38 câu - Số lượt thi : 734

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?

Câu 2: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể  

Câu 3: Quan hệ chặt chẽ giữa hai cây hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?

Câu 5: Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, phân li độc lập và trội hoàn toàn thì phép lai giữa cơ thể mang kiểu gen AaBb với cơ thể mang kiểu gen aaBb sẽ cho ra F1 có số loại kiểu gen và kiểu hình là  

Câu 6: Các động vật có các cơ quan tương đồng với nhau có thể là

Câu 7: Khi gặp điều kiện thuận lợi, một loài tảo phát triển mạnh gây ra hiện tượng “nước nở hoa” là một ví dụ về:

Câu 8: Đậu Hà lan bình thường có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Nghiên cứu tế bào học người ta phát hiện một số tế bào có 13 NST. Các tế bào này đã bị đột biến thể  

Câu 9: Một quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là:

Câu 10:  Cơ chế gây đột biến gen của 5 – Brôm Uraxin (5BU) là

Câu 11: Trong các khái niệm về gen sau đây, khái niệm nào là đúng nhất?

Câu 12: Để xác định một tính trạng nào đó do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta sử dụng phương pháp

Câu 13: Trong kỹ thuật chuyển một gen từ người vào plasmit của vi khuẩn, cả gen nguồn và plasmit đều phải

Câu 14: Khi quần tụ các cá thể cùng loài quá mức độ cực thuận sẽ gây ra sự cạnh tranh. Kết quả là một số cá thể phải tách rời khỏi nhóm hoặc bầy đàn. Hiện tượng này gọi là

Câu 15: Một đoạn phân tử AND có số vòng xoắn là 120. Số nuclêôtit trên đoạn AND đó là

Câu 16: Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng thì di truyền theo định luật nào sau đây?

Câu 17: Ở người và thú, yếu tố nào quy định giới tính đực?

Câu 18: Cơ chế tiến hóa theo thuyết tiến hóa của Kimura là

Câu 19: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn gồm

 

Câu 20: Ở đậu Hà lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh. Gen B quy định vỏ trơn, b quy định vỏ nhăn. Lai cây đậu có kiểu hình vàng-trơn với cây đậu có kiểu hình xanh-nhăn, được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1. Kiểu gen của cây đậu mang tính trạng trội là

Câu 21: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

Câu 22: Tác dụng của cônsixin trong việc gây đột biến là

Câu 23: Cho đến nay, các bằng chứng hóa thạch thu được cho thấy các nhóm linh trưởng phát triển ở đại

Câu 24: Lai phân tích ruồi cái thân xám, cánh dài (A-B-) với ruồi đực thân đen, cánh cụt được thế hệ lai gồm 188 xám - cụt, 187 đen – dài, 62 xám – dài, 63 đen – cụt. Kiểu gen của P sẽ là

Câu 25: Quá trình phát sinh đột biến gen xảy ra theo trình tự nào sau đây?

Câu 26: Cơ chế tiến hóa theo Lamác là

Câu 27: Trong môt phép lai giữa hai cây ngô cùng có kiểu hình thân cao, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 35 cao : 1 thấp. Giả sử quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, kiểu gen của P trong phép lai đó có thể là:

Câu 28: Thuật ngữ mô tả sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể được gọi là

Câu 29: Nguyên nhân chủ yếu gây ra  sự cạnh tranh giữa các loài là do chúng

Câu 30: Điểm nào sau đây đánh dấu sự ra đời của một loài mới?

Câu 31: Diễn thế nguyên sinh

Câu 32: Hai sinh vật nào đó được coi là thành viên của hai loài khác nhau nếu chúng

Câu 33: Giới hạn chịu nhiệt của cá rô phi ở Việt Nam là từ 50C đến 420C, cho biết sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi thuận lợi nhất ở nhiệt độ nào?

Câu 34: Quy ước một số gen ở người như sau:

N: mắt đen; n: mắt nâu

Nhóm máu A do kiểu gen IAIA hoặc IAI0 quy định

Nhóm máu B do kiểu gen IBIB hoặc IBI0 quy định

Nhóm máu AB do kiểu gen IAIB quy định

Nhóm máu O do kiểu gen I0I0 quy định

Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nói trên nằm trên các cặp NST thường tương đồng khác nhau.

Bố mắt nâu, nhóm máu B; mẹ mắt đen, nhóm máu A sinh được con mắt nâu, nhóm máu O. Kiểu gen có thể có của bố và mẹ là

Câu 35: Trong quá trình phân bào, một đoạn NST bị đứt ra rồi nối xen vào NST tương đồng thì sẽ làm xuất hiện loại đột biến

Câu 36: Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật có sinh khối trung bình lớn nhất là

Câu 37: Sự trao đổi vật chất của quần xã sinh vật với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên

Câu 38:  

Đột biến số lượng NST có thể xảy ra ở

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trần Tiến Phát 40 40 100% 3.48
2 nguyen duy ngoc 40 40 100% 10.9
3 Ngochieu Tu 38 40 95% 21
4 Nhân Nguyễn 37 40 93% 19.57
5 Kudo Shinichi 37 40 93% 20.02
6 Trinh Minh Anh Dung 36 40 90% 17.07
7 Huỳnh Ngọc Diệp 36 40 90% 11.85
8 Tường Nguyễn 36 40 90% 12.62
9 khuat hoang chuong 36 40 90% 12.73
10 QUỐC HUY 36 40 90% 9.03
11 Ân Khiết 36 40 90% 9.03
12 Nguyễn Duy Lộc 35 40 88% 18.05
13 Ngọc Nam Võ 35 40 88% 14.42
14 Phạm Hiền 34 38 89% 11.32
15 Chỉn Mìn Sướng 33 40 83% 10.92
16 nong thanh nhan 33 40 83% 16.15
17 Tuan Vo 33 40 83% 15.65
18 Trịnh Hoàng Hải 33 40 83% 19.42
19 Quốc Việt 32 38 84% 13.87
20 Đào Thị Hải Yến 32 40 80% 13.07
21 Từ Hiếu 32 40 80% 18.22
22 thanhtinh 32 40 80% 11.98
23 Đào Thị Sim 31 38 82% 13.07
24 Minh Nhàn 31 39 79% 19.02
25 Tô Xuân 31 40 78% 9.25
26 nguyễn tiên 31 40 78% 19.72
27 Trần Tiến Phát 31 40 78% 17.97
28 Tuyen Le 30 40 75% 15.63
29 Nguyễn Trọng Nghĩa 28 39 72% 11.8
30 Tô Thị Thúy Kiều 28 40 70% 13.72
31 Hải Yến 28 40 70% 40.8
32 caysoi37@gmail.com 28 40 70% 31.33
33 Tô Thị Hương Thảo 28 40 70% 9.63
34 Thắng Nguyễn Đình 28 40 70% 6.97
35 Hà Trang 28 40 70% 4.77
36 minhcuong 27 39 69% 13
37 Nguyễn Thị Thu Trang 27 40 68% 22.95
38 mymy 27 40 68% 7.33
39 Hằng Phan 27 40 68% 4.33
40 Lisa Ivan 27 40 68% 19.4
41 Trần Ngọc Cẩn 27 40 68% 15.27
42 Toi dai dot 27 40 68% 21.37
43 Cà Phê Sữa 27 40 68% 55.32
44 trương hồng thắm 23 29 79% 4.83
45 Sirô Dâu 26 40 65% 13.38
46 phan quang 25 40 63% 12.47
47 LeO 25 40 63% 18.8
48 Nhox Chuot 25 40 63% 21.72
49 nguyen kiet 25 40 63% 11.55
50 Mạc Hương Liên 25 40 63% 25.5
51 Ngắm Gái Ra Tiền 25 40 63% 13.83
52 Ursula Uyên 25 40 63% 21.12
53 Duyên Duyên 25 40 63% 21.23
54 Ghéo Tù 24 40 60% 15.4
55 Trần Quỳnh 23 40 58% 18.53
56 Hồ Minh Nhật 23 40 58% 7.03
57 Huỳnh Thảo 23 40 58% 13.25
58 nguyễn thùy linh 23 40 58% 18.75
59 phạm thanh thủy trúc 23 40 58% 29.18
60 Oanh Quỳnh 23 40 58% 11.88
61 Van Persie 15 17 88% 5.22
62 Lê thị hồng nhung 18 27 67% 10.37
63 nguyễn yến ngọc 13 13 100% 0.77
64 Kim Tuyen 22 40 55% 16.13
65 Ty Bon Bon 22 40 55% 16.27
66 Nguyễn Thanh Tâm 22 40 55% 23.85
67 Cô Bé Tiều Vi 21 39 54% 14.82
68 Hường Phạm 12 13 92% 10.4
69 phan thị thanh trúc 21 40 53% 16.48
70 nguyen thi thanh loan 11 12 92% 3.05
71 nguyen trung nghia 20 40 50% 25.3
72 Em Iu Anh Nhieu 20 40 50% 32.2
73 Ho Thu 19 38 50% 19.92
74 Lê An 19 40 48% 5.85
75 Nguyễn Anh Tuấn 19 40 48% 8.05
76 cao thị tuyết mai 18 40 45% 32.27
77 linhha 18 40 45% 60.92
78 gia hân 18 40 45% 9
79 ღ๖Uchiha๖Itachiღ 18 40 45% 19.93
80 Ước Mơ 18 40 45% 25.05
81 nguyễn thu trinh 17 39 44% 9.52
82 Rùa Vũ 17 40 43% 27.07
83 Tú Anh Nguyễn 15 34 44% 26.18
84 pham tu anh 17 40 43% 50.17
85 trần gia bảo 11 24 46% 18.07
86 Nhóc Bán Kem 16 40 40% 29.22
87 tran linh 15 40 38% 27.87
88 Hau Vo 3 5 60% 8.17
89 nguyễn chang 5 12 42% 6.37
90 Thanh Duy Tran 2 3 67% 1.45
91 Nguyễn Thanh Thảo Vy 2 4 50% 1.62
92 Boku No Pico 20 38 53% 14.17
93 dang khoa 0 0 0% 60.02
94 Cỏ Bợ 25 37 68% 12.53
95 Nguyễn Ngọc Mộng Thanh 26 38 68% 11.05
96 Nguyễn thành nhân 27 38 71% 16.57
97 Ngô Phạm Hồng Tâm 10 37 27% 13.02
98 PÉ TÝ 5 6 83% 12.67
99 Hưng Bùi 14 16 88% 8.52
100 Đạt Đỗ'ss 12 14 86% 7.93
101 Bé Oanh Lanh Chanh 15 38 39% 24.18
102 Không's Có Gì's 21 38 55% 16.82
103 Mai Trinh 21 38 55% 23.32
104 Bé Chút 27 37 73% 3.85
105 Quoc Thu 10 16 63% 17.13
106 phan 13 40 33% 17.88
107 dinhthikimhong 13 40 33% 7.92
108 Uyên Beebee 13 40 33% 5.82
109 Thiên Phong 13 40 33% 12.63
110 tranvankiem 12 40 30% 16.67
111 PhanThanhLoc 12 40 30% 7.55
112 tybenho 3 13 23% 4.08
113 Do Hai Dang 12 40 30% 2.57
114 Tiểu QỦy Ham CkƠi 11 40 28% 8.08
115 camuyen 10 40 25% 0.83
116 vu trang vy 10 40 25% 16.68
117 Tran van cuong 9 39 23% 17.73
118 BI BI 7 40 18% 1.43

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12