Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tô Thị Hương Thảo

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 44 25 92%
Môn Lí lớp 12 51 57 63%
Môn Hóa lớp 12 73 87 59%
Môn Sinh lớp 12 807 677 73%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Môn Văn lớp 12 0 3 33%
Môn Địa lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 977 850 71%

Comment giao lưu với Tô Thị Hương Thảo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com