Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên thanhtinh

  • Trường Bạch Đằng - Đà Nẵng
  • 802

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 5 13 46%
Môn Hóa lớp 12 154 96 90%
Môn Sinh lớp 12 633 609 68%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 792 720 71%

Comment giao lưu với thanhtinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com