Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Duyên Duyên

  • Trường THPT Hồng Ngự 3 - Đồng Tháp
  • 400

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 16 8 100%
Môn Hóa lớp 12 41 97 60%
Môn Sinh lớp 12 333 411 60%
Tổng cộng: 390 516 61%

Comment giao lưu với Duyên Duyên

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com