Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Nhàn

  • THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa
  • 10391

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 44 33 70%
Môn Hóa lớp 12 793 816 67%
Môn Sinh lớp 12 9507 4213 77%
Môn Anh lớp 12 37 245 38%
Tổng cộng: 10381 5307 74%

Comment giao lưu với Minh Nhàn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com