Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nhân Nguyễn

  • Trường THPT Tháp Mười - Đồng Tháp
  • 647

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -3 3 0%
Môn Hóa lớp 12 64 81 65%
Môn Sinh lớp 12 576 488 73%
Môn Anh lớp 12 0 17 47%
Tổng cộng: 637 589 71%

Comment giao lưu với Nhân Nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com