Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cà Phê Sữa

  • Trường THPT Văn Giang - Hưng Yên
  • 1121

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Sinh lớp 12 41 40 68%
Môn Anh lớp 12 1070 1126 65%
Môn Văn lớp 12 0 3 67%
Tổng cộng: 1111 1169 65%

Comment giao lưu với Cà Phê Sữa

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com