Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Sinh đề số 2

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 39 câu - Số lượt thi : 690

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen?

Câu 3: Xu hướng thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy ở

Câu 4: Trong tự nhiên, khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì

Câu 5: Trong cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin ở vi khuẩn E. Coli, chất cảm ứng có vai trò

Câu 6: Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, phân li độc lập và trội hoàn toàn thì phép lai giữa cơ thể mang kiểu gen AABbdd với cơ thể mang kiểu gen aaBbDD sẽ cho ra F1 có số loại kiểu gen và kiểu hình là

Câu 7: Cấu trúc di truyền của một quần thể là: Po: 0,34AA : 0,52Aa : 0,14aa = 1. Tần số tương đối của 2 alen A và a ở thế hệ F2

Câu 8: Nhận định: “mọi biến đổi thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động đều được di truyền cho đời sau” xuất hiện trong thuyết tiến hóa nào dưới đây?

Câu 9: Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung là

Câu 10: Trong các dấu hiệu đặc trung của quần thể, dấu hiệu nào là quan trọng nhất?

Câu 11: Để xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là đồng hợp hay dị hợp, người ta sử dụng phương pháp

Câu 12: Trong một số trường hợp, lúc đầu người ta xếp 2 nhóm sinh vật là 2 loài khác nhau, nhưng  sau khi nghiên cứu kỹ hơn, người ta lại thấy chúng chỉ là các nòi – dưới loài. Tại sao có thể kết luận chúng vẫn là một loài?

Câu 13: Trong quá trình phân bào, một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra, quay ngược 180o rồi gắn trở lại NST ở vị trí cũ, thì sẽ làm xuất hiện loại đột biến

Câu 14: Lai thứ bí thuần chủng quả dẹt với quả dài, F1 thu được 100% quả dẹt, F2 phân li theo tỉ lệ  9 dẹt : 6 tròn : 1 dài. Tính trạng hình dạng quả bí nói trên đã di truyền theo quy luật nào?

Câu 15: Kì giữa của quá trình nguyên phân và kì giữa II của quá trình giảm phân có điểm giống nhau là

Câu 16: Ở người, Xa quy định máu khó đông,  XA quy định máu đông bình thường. Trong 1 gia đình có mẹ bình thường nhưng cả bố và con trai  đều bị bệnh máu khó đông. Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 17: Quần thể nào sau đâu ở trạng thái cân bằng di truyền

Câu 18:  Tại sao nói mã di truyền mang tính thoái hóa?

Câu 19: Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen là: 1/4AA : 1/2Aa : 1/4aa. Thành phần kiểu gen của quần thể đó sau 3 thế hệ giao phối tự do sẽ là

Câu 20: Khi nghiên cứu NST của ngô, người ta thấy trật tự phân bố gen trên NST số 3 của 2 dòng ngô thu được ở hai nơi khác nhau như sau:

Dòng 1: A B C D E F G H I K

Dòng 2: A B C G H I K D E F

Dạng đột biến làm phát sinh dòng đó là

Câu 21: Trong tháp sinh khối, càng xa sinh vật sản xuất thì

Câu 22: Giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn lặp lại qua nhiều thế hệ sẽ dẫn tới hiện tượng thoái hóa giống do

Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không phải là của vectơ plasmit?

Câu 24: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp, đơn vị tiến hóa cơ sở là 

Câu 25: Cấu trúc của ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn có nhiều điển sai khác nhau. Một trong những sai khác đó là:

Câu 26: Các cơ quan thoái hóa là

Câu 27: Trong một phép lai giữa hai cây ngô cùng có kiểu hình thân cao, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 11 cao : 1 thấp. Giả sử quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, kiểu gen của P trong phép lai đó có thể là

Câu 28: Những nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể?

1. Đột biến.                                                 2. Giao phối.

3. Chọn lọc tự nhiên.                                      4. Cơ chế cách li.

Phương án đúng là:

Câu 29: Biến động di truyền có tác động mạnh nhất khi

Câu 30: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng quả tròn với nhau được F_{1} đều cho cà chua quả đỏ, tròn. Cho  F_{1} lai phân tích thu được 101 cây quả đỏ, tròn; 99 cây quả đỏ, bầu dục; 98 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục. Kiểu gen của P phải là

Câu 31: Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa là phương thức thường thấy ở

Câu 32: Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể

Câu 33: Một gen có chiều dài 5100A^{o} và có số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của cả gen. Số liên kết hiđrô của gen đó là

Câu 34: Các nhân tố sinh thái được chia  thành những nhóm nào sau đây?

Câu 35: Chọn câu sai trong những câu sau:

Câu 36: Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào minh họa cho mối quan hệ đối địch giữa các sinh vật khác loài là:

 

Câu 37: Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến

Câu 38: Hiện nay, diễn thế sinh thái diễn ra chủ yếu theo kiểu

Câu 39: Cừu Đôly được tạo ra nhờ phương pháp

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trần Tiến Phát 40 40 100% 6.3
2 Thiên Phong 37 40 93% 12.45
3 Tuan Vo 36 38 95% 11.18
4 CSH - 516 36 40 90% 17.33
5 Tuyen Le 36 40 90% 16.42
6 Phương Thảo 36 40 90% 3.62
7 nong thanh nhan 36 40 90% 19.9
8 nguyen duy ngoc 36 40 90% 10.22
9 Tô Thị Hương Thảo 35 39 90% 14.02
10 Huỳnh Ngọc Diệp 35 40 88% 11.23
11 dungdiudang 35 40 88% 13.87
12 QUỐC HUY 35 40 88% 9.03
13 Ngo Lien 35 40 88% 13.7
14 Trinh Minh Anh Dung 34 40 85% 15.45
15 Ninh Thị Vân 34 40 85% 16.98
16 Tiến Ngố 34 40 85% 16.4
17 Cường Huy 34 40 85% 20.53
18 Đào Thị Hải Yến 34 40 85% 13.17
19 Ân Khiết 34 40 85% 7.85
20 Nguyễn Duy Lộc 34 40 85% 15.63
21 Minh Nhàn 33 40 83% 23.92
22 Trịnh Hoàng Hải 33 40 83% 16.5
23 Long Tieu Bach 33 40 83% 16.18
24 Từ Hiếu 31 40 78% 22.45
25 nguyễn tiên 31 40 78% 20.37
26 trần thị tuyêt chiêu 30 40 75% 15.32
27 Đào Thị Sim 30 40 75% 15.4
28 Anh Mũm Mĩm 30 40 75% 8.38
29 Ngọc Nam Võ 30 40 75% 12.63
30 Vũ Thị Lan Hương 30 40 75% 13.92
31 Duyên Duyên 29 40 73% 10.78
32 LeO 29 40 73% 29.67
33 Thúy Hà 29 40 73% 45.52
34 chungvau 29 40 73% 30.07
35 thanhtinh 29 40 73% 20.37
36 Huỳnh Thảo 28 39 72% 13.82
37 Nguyễn Thanh Tâm 28 40 70% 22.13
38 Hằng Phan 28 40 70% 29.18
39 trương hồng thắm 26 36 72% 7
40 Nấm Xanh 27 40 68% 18.25
41 Ngắm Gái Ra Tiền 26 38 68% 3.93
42 Cô Bé Tiều Vi 26 40 65% 34.17
43 Hương Liên 24 40 60% 31.28
44 Tô Thị Thúy Kiều 24 40 60% 16.82
45 danh thanh tong 23 40 58% 23.68
46 nguyễn thảo 22 40 55% 25.1
47 Nguyễn Nghĩa 22 40 55% 15.13
48 mymy 21 40 53% 16.87
49 Nhox Chuot 21 40 53% 24.78
50 ngo duy cuong 19 34 56% 7.77
51 Nhung Hồng 21 40 53% 14.3
52 Trần Hà Thanh 20 40 50% 17.43
53 nguyen trung nghia 20 40 50% 8.32
54 Hồ Minh Nhật 19 40 48% 19.02
55 phan thị thanh trúc 18 40 45% 16.42
56 tranvankiem 18 40 45% 31.78
57 Huyền Trâm 12 23 52% 10.63
58 Xuân Vũ 17 40 43% 24.63
59 Nguyễn Danh 6 7 86% 2.53
60 nguyenthihuyen 17 40 43% 17.43
61 Toi dai dot 10 19 53% 9.13
62 dinhthikimhong 16 40 40% 12.58
63 trang nguyễn 16 40 40% 5.48
64 lungoanh 15 40 38% 14.77
65 Ước Mơ 15 40 38% 20.9
66 ღ๖Uchiha๖Itachiღ 14 39 36% 7.18
67 Hang Nguyen 35 39 90% 10.97
68 tran thi diem thuy 30 38 79% 25.12
69 Huyền Tẹt 0 0 0% 0.67
70 Trần Thùy An 13 38 34% 7.22
71 Cường Tơ 8 39 21% 1.98
72 Bé Oanh Lanh Chanh 16 38 42% 18.88
73 PÉ TÝ 10 20 50% 11.5
74 Võ Thị Quý Châu 32 39 82% 6.48
75 Lê An 13 40 33% 14.12
76 tran linh 13 40 33% 30.13
77 phan quynh nhu 12 40 30% 2.4
78 Nguyễn Đạt 11 40 28% 1.93
79 nguyễn thu trinh 11 40 28% 23.7
80 vothibichphuong 10 40 25% 2.82
81 BI BI 6 40 15% 3.3

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12