Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngo Lien

  • Trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh
  • 525

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 28 18 89%
Môn Hóa lớp 12 27 14 79%
Môn Sinh lớp 12 458 389 73%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 515 422 74%

Comment giao lưu với Ngo Lien

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com