Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2009 mã đề 159

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 594

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?

Câu 2: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể

Câu 3: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

Câu 4: Cho đến nay, các bằng chứng hoá thạch thu được cho thấy các nhóm linh trưởng phát sinh ở đại

Câu 5: Diễn thế nguyên sinh

Câu 6: Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể

Câu 7: Một quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen?

Câu 9: Đặc điểm của các mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là

Câu 10: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?  

Câu 11: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

Câu 12: Bản chất quy luật phân li của Menđen là

Câu 13: Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIK bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng

Câu 14: Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, đơn vị tiến hoá cơ sở là

Câu 15: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là

Câu 16: Một trong những đặc điểm của mã di truyền là

Câu 17: Trong quá trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò

Câu 18: Cừu Đôly được tạo ra nhờ phương pháp

Câu 19: Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau thu được con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ. Hiện tượng trên được gọi là

Câu 20: Một "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là

Câu 21: Theo trình tự từ đầu 3' đến 5' của mạch mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit:  

Câu 22: Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng tất cả các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là

Câu 23: Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Tính trạng hình dạng quả bí ngô

Câu 24: Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là

Câu 25: Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến

Câu 26: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng?

Câu 27: Ở người, bệnh mù màu đỏ và lục được quy định bởi một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Bố bị bệnh mù màu đỏ và lục; mẹ không biểu hiện bệnh. Họ có con trai đầu lòng bị bệnh mù màu đỏ và lục. Xác suất để họ sinh ra đứa con thứ hai là con gái bị bệnh mù màu đỏ và lục là

Câu 28: Trong công nghệ gen, để đưa gen tổng hợp insulin của người vào vi khuẩn E. coli, người ta đã sử dụng thể truyền là

Câu 29: Cho phép lai P: \frac{AB}{ab} × \frac{Ab}{aB} . Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen \frac{AB}{aB} ở F1 sẽ là

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen?

Câu 31: Nhân tố tiến hoá không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là

Câu 32: Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là

Câu 33: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?

Câu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

Câu 35: Giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo ra vitamin A) trong hạt được tạo ra nhờ ứng dụng

Câu 36: Quan hệ chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ

Câu 37: Trong tự nhiên, khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì

Câu 38: Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế

Câu 39: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại

Câu 40: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng

Câu 41: Trong công nghệ nuôi cấy hạt phấn, khi gây lưỡng bội dòng tế bào đơn bội 1n thành 2n rồi cho mọc thành cây thì sẽ tạo thành dòng

Câu 42: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc ổn định?

Câu 43: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?  

Câu 44: Phát biểu nào sau đây về sản lượng sinh vật là đúng?

Câu 45: Theo Kimura, sự tiến hóa diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên các

Câu 46: Sự khác nhau cơ bản giữa mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh và mối quan hệ con mồi - vật ăn thịt là

Câu 47: Tác nhân hoá học nào sau đây có thể làm mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit trên ADN, dẫn đến dịch khung đọc mã di truyền?

Câu 48: Khi các yếu tố của môi trường sống phân bố không đồng đều và các cá thể trong quần thể có tập tính sống thành bầy đàn thì kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể này là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 40 40 100% 3.23
2 Dang Cenation 40 40 100% 1.42
3 QUỐC HUY 40 40 100% 4.95
4 Nguyễn Thành Tâm 40 40 100% 1.9
5 nguyen duy ngoc 40 40 100% 7.93
6 Ninh Thị Vân 40 40 100% 16.2
7 Ton Lon 40 40 100% 3.9
8 Trinh Minh Anh Dung 40 40 100% 14.57
9 Kudo Shinichi 39 40 98% 12.4
10 Đào Thị Hải Yến 39 40 98% 7.57
11 Phương Thảo 39 40 98% 8.25
12 Đinh Linh 39 40 98% 11.43
13 Du Du 39 40 98% 8.98
14 Tô Thị Thúy Kiều 39 40 98% 7.07
15 Ty Bon Bon 38 40 95% 14.18
16 Đào Thị Sim 38 40 95% 10.47
17 TTHT 38 40 95% 7.88
18 CSH - 516 38 40 95% 5.53
19 caysoi37@gmail.com 37 40 93% 43.75
20 Nguyễn Thanh Tâm 37 40 93% 13.88
21 Đức Huy 37 40 93% 9.93
22 Ngọc Nam Võ 37 40 93% 10.18
23 Cường Huy 37 40 93% 9.42
24 Quỳnh Anh 36 40 90% 6.57
25 Ân Khiết 36 40 90% 13.15
26 Nguyễn Duy Lộc 36 40 90% 8.83
27 Huỳnh Thảo 35 40 88% 6.25
28 pham anh 34 40 85% 22.6
29 nguyen thi tuyet mai 34 40 85% 20.68
30 Nhox Chuot 33 39 85% 8.75
31 nguyenthilanhue 33 40 83% 19.18
32 Thanh Duy Tran 33 40 83% 30.87
33 phan nhi 33 40 83% 14.07
34 mymy 29 40 73% 20.75
35 Toi dai dot 29 40 73% 15.23
36 Lily Phạm 28 39 72% 18.78
37 Hang Nguyen 28 40 70% 11.27
38 lungoanh 26 40 65% 13.45
39 Hồ Minh Nhật 24 40 60% 12.28
40 lethitho 23 39 59% 16.42
41 LuHan Exo 22 37 59% 21.72
42 Loly Hạt Cát 22 40 55% 18.23
43 Tranqq Reni 15 23 65% 8.6
44 Trái Tim Cô Đơn 12 21 57% 15.93
45 ღ๖Uchiha๖Itachiღ 18 40 45% 13.35
46 OO Nhóx'ss OO 32 48 67% 33.57
47 đỗ thị hiền 41 48 85% 22.6
48 Mĩm Mũm 37 47 79% 13.1
49 Nguyễn Khánh 48 48 100% 19.6
50 Khôi Nguyên 37 48 77% 14.65
51 Zero52 42 48 88% 7.1
52 Trần Thanh Kết 23 41 56% 9.28
53 Lê Văn Toàn 17 25 68% 5
54 Lại Tiến Minh 45 48 94% 17.78
55 Hoang Anh Nguyên 39 48 81% 11.2
56 Thế Tùng Sid 18 47 38% 20.67
57 Con Nít Ranh 37 48 77% 26.07
58 Phạm Bá Phú 44 48 92% 20.93
59 Trung Nguyễn Văn 27 44 61% 11.98
60 Trọng Kt 29 47 62% 13.5
61 Trí Jame 27 43 63% 24.98
62 Hiệp Nguyễn 37 44 84% 19.75
63 Kieu Anh Nguyen 30 48 63% 11.62
64 Nhungg XuXi 1 4 25% 1.87
65 Nguyễn Dương Thanh Trí 42 48 88% 12.98
66 Pou Pou 35 48 73% 24.83
67 phạm tây 33 40 83% 10.3
68 Chính Trần 32 48 67% 14.48
69 Ngoc Mac 39 48 81% 17.58
70 Trần Thùy An 25 48 52% 12.23
71 Oanh's Sakura 24 48 50% 19.8
72 Thạch Thanh Xuân 17 48 35% 9.3
73 nguyễn dương thanh trí 43 48 90% 20.6
74 zan nguyen 39 47 83% 15.2
75 Thu Hiền 's 36 48 75% 18.82
76 Tuyết Trắng 11 17 65% 2.52
77 Mai Linh 22 48 46% 15.62
78 Hoài Lê 37 48 77% 9.85
79 Nguyệt Min's 44 48 92% 7.43
80 HOÁ HỌC 0 5 0% 0.1
81 Răng Rồng 7 39 18% 1.25

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12