Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thu Hiền 's

  • THPT Mỹ Đức C - Hà Nội
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 20 85%
Môn Lí lớp 12 0 2 100%
Môn Hóa lớp 12 0 205 72%
Môn Sinh lớp 12 0 540 68%
Tổng cộng: 0 767 70%

Comment giao lưu với Thu Hiền 's

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com