`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lethitho

  • THPT Nguyễn Huệ - Thái Nguyên
  • 211

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý lớp 12 1 2 50%
Môn Hóa lớp 12 151 120 77%
Môn Sinh lớp 12 49 128 46%
Tổng cộng: 201 250 61%

Comment giao lưu với lethitho

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com