Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khôi Nguyên

  • THPT Tân Thông Hội - TP HCM
  • 2910

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 23 61%
Môn Hóa lớp 12 465 680 51%
Môn Sinh lớp 12 2435 1510 63%
Tổng cộng: 2900 2213 59%

Comment giao lưu với Khôi Nguyên


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com