Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Thông tin chi tiết khóa học
Cô Hương - Khóa tiếng Anh lớp 4 chương trình mới - năm 2020

KHÓA TIẾNG ANH LỚP 4 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - CÔ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Các bé tham gia chương trình tiếng Anh lớp 4 cùng cô Mai Hương nhé!

    Cùng khám phá 27 chuyên đề, 71 bài giảng, 26 đề thi, hơn 700 bài tập tự luận và trắc nghiệm tiếng Anh

    Dành cho những bạn nhỏ đang theo học tiếng Anh lớp 4 của Bộ GD&ĐT

    Giúp các bé học hỏi các chủ đề thú vị bằng tiếng Anh và trau dồi từ vựng, cùng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh hiệu quả

» Xem thêm thông tin Cô Nguyễn Thị Mai Hương - Link Facebook

Các bước học trực tuyến tại Tuyensinh247.com
 • Đăng ký, đăng nhập
 • Học bài giảng miễn phí
 • Tìm hiểu thông tin học phí
 • Nạp tiền vào tài khoản
 • Mua khóa học
Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học

1.Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

 • Số bài : 1
 • Giá : 0 VNĐ
 • Đã phát hành xong

2.Unit 1. Nice to see you again

 • Số bài : 4
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

3.Unit 2. I'm from Japan

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

4.Unit 3. What day is it today?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

5.Unit 4. When's your birthday?

 • Số bài : 4
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

6.Unit 5. Can you swim?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

7.Review 1 (Units 1,2,3,4,5)

 • Số bài : 3
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

8.Unit 6. Where's your school?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

9.Unit 7. What do you like doing?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

10.Unit 8. What subjects do you have today?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

11.Unit 9. What are they doing?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

12.Unit 10. Where were you yesterday?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

13.Review 2 (Units 6,7,8,9,10)

 • Số bài : 3
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

14.Ôn tập học kỳ I tiếng Anh 4 mới

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

15.Unit 11. What time is it?

 • Số bài : 4
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

16.Unit 12. What does your father do?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

17.Unit 13. Would you like some milk?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

18.Unit 14. What does he look like?

 • Số bài : 4
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

19.Unit 15. When's Children' Day?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

20.Review 3 (Units 11,12,13,14,15)

 • Số bài : 3
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

21.Unit 16. Let's go to the bookshop

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

22.Unit 17. How much is the T-shirt?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

23.Unit 18. What's your phone number?

 • Số bài : 4
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

24.Unit 19. What animal do you want to see?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

25.Unit 20. What are you going to do this summer?

 • Số bài : 4
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

26.Review 4 (Units 16,17,18,19,20)

 • Số bài : 3
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

27.Ôn tập HKII tiếng Anh 4 mới

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com