Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Học Hóa 9 - Thầy Đặng Xuân Chất

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Khóa nền tảng

[S1] - HÓA HỌC 9 - THẦY ĐẶNG XUÂN CHẤT

Giáo viên: Thầy Đặng Xuân Chất

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 58

Đề thi: 98

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 9 NĂM 2024 - THẦY ĐẶNG XUÂN CHẤT

Giáo viên: Thầy Đặng Xuân Chất

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 38

Đề thi: 38

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 599,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - 60 ĐỀ THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 65

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Khóa ôn chuyên

[S2+] - LUYỆN THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA NĂM 2024 - THẦY ĐẶNG XUÂN CHẤT

Giáo viên: Thầy Đặng Xuân Chất

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 51

Đề thi: 50

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 499,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ HOÁ HỌC 9 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 55

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
Bình luận