Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình Môn Lí - Giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: Luyện thi chuyên sâu.

- SUN giai đoạn 2: Luyện đề đủ dạng.

- SUN giai đoạn 3: Tổng ôn chọn lọc.

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG VẬT LÍ 12 NĂM 2024 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 58

Đề thi: 83

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện thi

[S2+] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO 9+ VẬT LÍ NĂM 2024 – THẦY VŨ THẾ ANH

Giáo viên: Thầy Vũ Thế Anh

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 21

Đề thi: 20

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 499,000 đ

[S2] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH 5++ VẬT LÍ NĂM 2024 – THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 56

Đề thi: 65

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VẬT LÍ NĂM 2024 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 127

Đề thi: 212

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VẬT LÍ NĂM 2024 - THẦY VŨ THẾ ANH

Giáo viên: Thầy Vũ Thế Anh

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 102

Đề thi: 147

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI TN THPT & ĐH CHÍNH THỨC VẬT LÍ ĐẾN NĂM 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 7

Đề thi: 28

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Khóa tổng ôn

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH VẬT LÍ NĂM 2024 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 67

Đề thi: 37

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ VẬT LÍ 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 31

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

[S+] - 1300 CÂU HỎI VẬT LÍ CHỌN LỌC THEO MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 7

Đề thi: 46

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

Khóa Live Pro

[P2] - LIVE PRO - LUYỆN ĐỀ BỨT TỐC 8+ THI TN THPT 2024 MÔN VẬT LÍ

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 2,400,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 999,000 đ

[P2+] - LIVE PRO - LUYỆN ĐỀ BỨT TỐC 9+ THI TN THPT 2024 MÔN VẬT LÍ

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 3

Đề thi: 53

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 2,800,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 999,000 đ
Bình luận