`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hà Thị Huế

  • THPT Chúc Động - Hà Nội
  • 325

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 49 51%
Môn Lý lớp 12 315 931 60%
Môn Hóa lớp 12 0 33 73%
Tổng cộng: 315 1013 60%

Comment giao lưu với Hà Thị Huế

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com