Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Học Toán 10 - Chương trình mới

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn khóa học

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Khóa luyện đề

[S3] - KHÓA ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 10 (CHƯƠNG TRÌNH MỚI)

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 11

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 299,000 đ

Khóa cơ bản

[S1] - TOÁN 10 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 112

Đề thi: 65

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

[S1] - TOÁN 10 - CÁNH DIỀU - THẦY NGÔ VĂN TOẢN

Giáo viên: Thầy Ngô Văn Toản

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 52

Đề thi: 49

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

[S1] - TOÁN 10 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CÔ LÊ LAN HƯƠNG

Giáo viên: Cô Lê Lan Hương

Chuyên đề: 15

Bài giảng: 57

Đề thi: 54

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

[S1-C] - TOÁN 10 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP - CÔ LÊ LAN HƯƠNG

Giáo viên: Cô Lê Lan Hương

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 11

Đề thi: 11

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa cơ bản và nâng cao

[S1+] - TOÁN 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 15

Bài giảng: 145

Đề thi: 141

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

[S1+] - TOÁN 10 CƠ BẢN & NÂNG CAO - THẦY NGÔ VĂN TOẢN

Giáo viên: Thầy Ngô Văn Toản

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 70

Đề thi: 66

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

[S1+] - HÌNH HỌC 10 CHỌN LỌC ĐẶC SẮC - THẦY NGUYỄN CÔNG NGUYÊN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Nguyên

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 30

Đề thi: 31

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Giá: 799,000 đ

Bình luận