Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình UP10 Môn Toán - Ôn thi vào 10

Lộ trình UP10 là giải pháp ôn thi vào 10 gồm 3 giai đoạn:

- UP10 giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách).

- UP10 giai đoạn 2: [S2] - Ôn thi theo chuyên đề.

- UP10 giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề đa dạng theo từng tỉnh thành.

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG SGK TOÁN 9 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025 - THẦY ĐỖ VĂN BẢO

Giáo viên: Thầy Đỗ Văn Bảo

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 76

Đề thi: 76

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG SGK TOÁN 9 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THANH HẢI

Giáo viên: Cô Nguyễn Thanh Hải

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 75

Đề thi: 75

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG SGK TOÁN 9 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025 - CÔ PHẠM THANH LOAN

Giáo viên: Cô Phạm Thanh Loan

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 96

Đề thi: 93

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG SGK TOÁN 9 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025 - CÔ LÊ LAN HƯƠNG

Giáo viên: Cô Lê Lan Hương

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 63

Đề thi: 63

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2025 - THẦY ĐỖ VĂN BẢO

Giáo viên: Thầy Đỗ Văn Bảo

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 73

Đề thi: 89

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S2] - ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ - NĂM 2025 - THẦY LÊ TRỌNG HIẾU

Giáo viên: Thầy Lê Trọng Hiếu

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 54

Đề thi: 54

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN (CÓ VIDEO CHỮA) - NĂM 2025 - CÔ PHẠM THANH LOAN

Giáo viên: Cô Phạm Thanh Loan

Chuyên đề: 3

Đề thi: 22

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S3+] - 88 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2024 - 2025 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 2

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

[S3+] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2023 - 2024 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 60

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

[S3+] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2022 - 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 86

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

Khóa cơ bản và nâng cao

[S1+] - TOÁN 9 - NÂNG CAO - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ YẾN

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Yến

Chuyên đề: 17

Bài giảng: 105

Đề thi: 105

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Khóa Live Up10

[P1] - LIVE UP10 - HỌC TỐT TOÁN 9 VÀ ÔN THI VÀO 10 THEO CHUYÊN ĐỀ - THẦY ĐỖ VĂN BẢO

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 61

Đề thi: 54

Ngày hết hạn: 15/07/2025

Giá: 2,999,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 1,499,000 đ

[P2] - LIVE UP10 - LUYỆN ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN - THẦY ĐỖ VĂN BẢO

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 3

Đề thi: 20

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 2,399,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 1,199,000 đ
Bình luận