Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình UP10 Môn Ngữ Văn - Ôn thi vào 10

Lộ trình UP10 là giải pháp ôn thi vào 10 gồm 3 giai đoạn:

- UP10 giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách).

- UP10 giai đoạn 2: [S2] - Ôn thi theo chuyên đề.

- UP10 giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề đa dạng theo từng tỉnh thành.

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG SGK NGỮ VĂN 9 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025 - CÔ TẠ MINH THỦY

Giáo viên: Cô Tạ Minh Thủy

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 91

Đề thi: 103

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG SGK NGỮ VĂN 9 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025 - CÔ TRẦN HƯƠNG GIANG

Giáo viên: Cô Trần Hương Giang

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 92

Đề thi: 103

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG SGK NGỮ VĂN 9 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025 - CÔ TRẦN HƯƠNG GIANG

Giáo viên: Cô Trần Hương Giang

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 100

Đề thi: 110

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - ÔN THI VÀO 10 THEO CHUYÊN ĐỀ MÔN NGỮ VĂN 9 NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Lan

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 33

Đề thi: 52

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 15

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S3] - 88 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN VĂN - NĂM 2024 - 2025 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 58

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

[S3] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN VĂN NĂM 2023 - 2024

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 87

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

[S3] - 86 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN VĂN NĂM 2022 - 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 87

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

Khóa nâng cao

[S1+] - NGỮ VĂN 9 - NÂNG CAO NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 44

Đề thi: 66

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Bình luận