Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

[S2] - ÔN THI VÀO 10 THEO CHUYÊN ĐỀ MÔN NGỮ VĂN 9 NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Lan

Chuyên đề: 14 Bài giảng: 33 Đề thi: 52
Ngày hết hạn: 31/07/2025

    Mục tiêu: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức về thể loại của chương trình Ngữ Văn 9, kĩ năng làm văn, ôn tập tổng hợp tiếng Việt.
    Đối tượng: Khóa học phù hợp cho tất cả các học sinh có nhu cầu học và ôn tập kiến thức theo thể loại, ôn tập kiến thức tổng hợp. Giáo viên, phụ huynh có nhu cầu tham khảo.
    Phương pháp: Giáo viên giảng dạy bằng phương pháp trình chiếu kết hợp với viết bảng đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức mà vẫn tạo cảm giác hứng thú cho học sinh.
    Lợi ích: Học sinh theo học khóa học sẽ được trang bị kiến thức một cách đầy đủ, chi tiết là hành trang vững chắc để thi vào 10.

Học thử miễn phí

01:06:49 Chuyên đề: Truyện truyền kì

Bài giảng: 3 Đề thi: 5 Giá: 149,000 VNĐ Phát hành: 01/09/2024 Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 5 Giá: 149,000 VNĐ Phát hành: 25/09/2024 Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 59,000 VNĐ Phát hành: 25/09/2024 Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 5 Giá: 149,000 VNĐ Phát hành: 25/10/2024 Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 5 Giá: 149,000 VNĐ Phát hành: 01/12/2024 Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 59,000 VNĐ Phát hành: 05/12/2024 Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 5 Giá: 149,000 VNĐ Phát hành: 01/01/2025 Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 5 Giá: 149,000 VNĐ Phát hành: 05/02/2025 Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 5 Giá: 149,000 VNĐ Phát hành: 05/03/2025 Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 59,000 VNĐ Phát hành: 10/03/2025 Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 5 Giá: 149,000 VNĐ Phát hành: 01/04/2025 Đặt mua
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 99,000 VNĐ Phát hành: 15/04/2025 Đặt mua
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 59,000 VNĐ Phát hành: 16/04/2025 Đặt mua

Đào Minh Hải

hay quá

Bình luận