Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Thông tin chi tiết khóa học
Cô Hương - Khóa tiếng Anh lớp 5 SGK chương trình mới - năm 2020

KHÓA TIẾNG ANH LỚP 5 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - CÔ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Các bé tham gia chương trình tiếng Anh lớp 5 cùng cô Mai Hương nhé!

    Cùng khám phá 27 chuyên đề, 71 bài giảng, 26 đề thi, hơn 700 bài tập tự luận và trắc nghiệm tiếng Anh

    Dành cho những bạn nhỏ đang theo học tiếng Anh lớp 5 của Bộ GD&ĐT

    Giúp các bé học hỏi các chủ đề thú vị bằng tiếng Anh và trau dồi từ vựng, cùng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh hiệu quả

» Xem thêm thông tin Cô Nguyễn Thị Mai Hương - Link Facebook

Các bước học trực tuyến tại Tuyensinh247.com
 • Đăng ký, đăng nhập
 • Học bài giảng miễn phí
 • Tìm hiểu thông tin học phí
 • Nạp tiền vào tài khoản
 • Mua khóa học
Danh sách các chuyên đề, chương trong khóa học

1.Giới thiệu tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

 • Số bài : 1
 • Giá : 0 VNĐ
 • Đã phát hành xong

2.Unit 1: What Is Your Address?

 • Số bài : 5
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

3.Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

4.Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

 • Số bài : 5
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

5.Unit 4: Did You Go To The Party?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

6.Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

 • Số bài : 5
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

7.Review 1 ( Units 1,2,3,4,5)

 • Số bài : 3
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

8.Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

9.Unit 7: How Do You Learn English?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

10.Unit 8: What Are You Reading?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

11.Unit 9: What Did You See At The Zoo?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

12.Unit 10: When Will Sports Day Be?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

13.Review 2 (Units 6,7,8,9,10)

 • Số bài : 3
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

14.Ôn tập HKI tiếng Anh lớp 5 mới

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

15.Unit 11: What Is The Matter With You?

 • Số bài : 5
 • Giá : 20,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

16.Unit 12: Do not ride your bike too fast!

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

17.Unit 13: What do you do in your free time?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

18.Unit 14: What Happened In The Story?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

19.Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

20.Review 3 (Units 11,12,13,14,15)

 • Số bài : 3
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

21.Unit 16: Where Is The Post Office?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

22.Unit 17: What Would You Like To Eat?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

23.Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

24.Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

25.Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

 • Số bài : 5
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

26.Review 4 (Unit 16,17,18,19,20)

 • Số bài : 3
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

27.Ôn tập HKII tiếng Anh lớp 5 mới

 • Số bài : 2
 • Giá : 30,000 VNĐ
 • Đã phát hành xong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com