Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sinh lớp 8

Đề thi online Môn Sinh lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Cấu tạo cơ thể người

2.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 8 - Đề số 1

3.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 8 - Đề số 2

4.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 8 - Đề số 3

5.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 8 - Đề số 4

6.

Đề kiểm tra giữa HK I - Sinh 8 - Đề số 5

7.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 8 - Đề số 5

8.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 8 - Đề số 4

9.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 8 - Đề số 3

10.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 8 - Đề số 2

11.

Đề kiểm tra cuối HK 1 - Sinh 8 - Đề số 1

12.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 8 - Đề số 5

13.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 8 - Đề số 4

14.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 8 - Đề số 3

15.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 8 - Đề số 2

16.

Đề kiểm tra giữa HK 2 - Sinh 8 - Đề số 1

17.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 8 - Đề số 5

18.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 8 - Đề số 4

19.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 8 - Đề số 3

20.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 8 - Đề số 2

21.

Đề kiểm tra cuối HK 2 - Sinh 8 - Đề số 1

Xem thêm

[S1] - Thầy Hải - Khóa Sinh học 8 - Năm 2022

1. Khái quát về cơ thể người

Số đề thi: 4 Đã phát hành

2. Vận động

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Hệ tuần hoàn

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. Hô hấp

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Bài tiết - Da

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. Thần kinh và giác quan

Số đề thi: 11 Đã phát hành

11. Nội tiết

Số đề thi: 5 Đã phát hành

12. Giáo dục giới tính

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com