Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức: M = \frac{x + 3 + 2\sqrt{x^2 - 9}}{-2x + 6 + \sqrt{x^2 - 9}}

Với x ∈ R. x < -3

Câu hỏi: 60328

Bài 2:

Cho biểu thức 

P = \left ( \frac{\sqrt{x - 1}}{3 + \sqrt{x - 1}} + \frac{x + 8}{10 - x}\right ) : \left ( \frac{3\sqrt{x - 1} + 1}{x -3\sqrt{x - 1} - 1} - \frac{1}{\sqrt{x - 1}}\right ) 

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P

Câu hỏi: 60249

Câu hỏi số 2:

Tính giá trị của P khi x = \sqrt[4]{\frac{3 + 2\sqrt{2}}{3 - 2\sqrt{2}}}  -  \sqrt[4]{\frac{3 - 2\sqrt{2}}{3 + 2\sqrt{2}}}

Câu hỏi: 60250

Câu hỏi số 3:

Rút gọn biểu thức  A = \sqrt{\frac{8 + \sqrt{15}}{2}}  +  \sqrt{\frac{8 - \sqrt{15}}{2}}

Câu hỏi: 60201

Bài 4:

Cho biểu thức:

P = frac{sqrt{x} + 1}{sqrt{x} - 2} + frac{2sqrt{x}}{sqrt{x} + 2} + frac{2 + 5sqrt{x}}{4 - x}  với x ≥ 0 và x ≠ 4

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P

Câu hỏi: 60193

Câu hỏi số 2:

Tìm x để P = 2

Câu hỏi: 60194

Bài 5:

Cho biểu thức: P=(\frac{6x+4}{3\sqrt{3x^{3}-8}}-\frac{\sqrt{3x}}{3x+2\sqrt{3x}+4})(\frac{1+3\sqrt{3x^{3}}}{1+\sqrt{3x}}-\sqrt{3x})

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P

Câu hỏi: 59964

Câu hỏi số 2:

Xác định x nguyên sao cho P nguyên.

Câu hỏi: 59965

Bài 6:

Cho b > a > 0. Xét biểu thức:

P=\frac{\sqrt{a^{3}}-\sqrt{b^{3}}}{a-b}-\frac{a}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\frac{b}{\sqrt{b}-\sqrt{a}}

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P

Câu hỏi: 59934

Câu hỏi số 2:

Biết (a-1)(b-1)+2\sqrt{ab}=1  , hãy tính giá trị của biểu thức P.

Câu hỏi: 59935

Câu hỏi số 7:

Rút gọn biểu thức

A = \sqrt{3 + 2\sqrt{3x - x^2}}  +  \sqrt{3 - 2\sqrt{3x - x^2}} 

với \frac{3}{2} ≤ x ≤ 3

Câu hỏi: 59884

Câu hỏi số 8:

Cho x, y, z là các số dương và xyz = 4. Tính giá trị biểu thức

P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{xy} + \sqrt{x} +2} + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{yz} + \sqrt{y} +1} + \frac{2\sqrt{z}}{\sqrt{xz} + 2\sqrt{z} +2}

Câu hỏi: 59879

Câu hỏi số 9:

Rút gọn biểu thức: P=(\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{1}{1+\sqrt{x}}).(1-\frac{1}{\sqrt{x}}) với x ≠ 1 và x > 0. 

Câu hỏi: 59853

Câu hỏi số 10:

Tính: \sqrt{48}-2\sqrt{75}+\sqrt{108}

Câu hỏi: 59852

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com