Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 21:

Tổng số hạt trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt là 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MXa. Trong phân tử hợp chất tổng số proton của các nguyên tử bằng 77. Công thức phân tử của MXa là :

A. FeCl3

B. AlCl3

C. FeCl2

D. CrCl3

Câu 22: Magie trong thiên nhiên gồm 2 loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X có nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Biết số nguyên tử của hai đồng vị có tỉ lệ X/Y = 3/2. Nguyên tử khối trung bình của Mg là

A. 25,0

B. 24,4

C. 24,0

D. 24,8

Câu 23: Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào lớp M, ở trạng thái cơ bản có 3 electron độc thân. Điều nhận định nào sau đây đúng:

A. X ở chu kì 4, nhóm VIIB

B. X ở chu kì 3, nhóm IIIA

C. X ở chu kì 3, nhóm VA

D. X ở chu kì 4, nhóm IIIB

Câu 24:  Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị 6529Cu và 6329Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Biết MCl =35,5. Thành phần % về khối lượng của 6329Cu trong CuCl2

A. 12,64%

B. 26,77%   

C. 27,00%

D. 34,18%

Câu 25:  Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p,n,e) là 76, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt. Cấu hình e nguyên tử nguyên tố X là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1

B. 1s22s22p63s23p63d44s2

C. 1s22s22p63s23p64s13d5

D. 1s22s22p63s23p64s23d4

Câu 26: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí với hidro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là?

A. 27,27% 

B. 40,00% 

C. 60,00% 

D. 50,00%

Câu 27: Ion A3+ có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 3d10. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 4, nhóm VIIIB

B. Chu kì 4, nhóm IIIB

C. Chu kì 4, nhóm VIIB

D. Chu kì 4, nhóm IIIA

Câu 28: Phát biểu đúng là 

A. Chỉ có các kim loại mới có khả năng dẫn điện

B. Chỉ có kim loại kiềm và một số kim loại kiềm thổ tác dụng được với H2O

C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng thếđiện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử tương ứng với kim loại đó

D. Tất cả các kim loại kiềm đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối. 

Câu 29: Tổng số electron trên phân lớp p (ở trạng thái cơ bản) của hai nguyên tử nguyên tố X và Y là 15. X ở chu kì 3, nhóm VIA. Khi X tác dụng với Y tạo ra hợp chất Z. Nhận định đúng là 

A. X có độ âm điện lớn hơn Y.

B. Hợp chất với hiđro của Y có tính axit mạnh

C. Trong Z có 6 cặp electron chung

D. Các oxit, hiđroxit của X đều có tính axit mạnh

Câu 30: Nguyên tử nguyên tố X tạo ra anion X . Trong X có: tổng số hạt mang điện là 35, số hạt mang điện lớn hơn số hạt không mang điện là 15. Số khối của X là: 

A. 47

B. 37

C. 54

D. 35

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com